Zabytki Słowackiego Spisza

Spisz przez wieki był konglomeratem narodowości i kultur. Stanowił ważny punkt na szlaku komunikacyjnym z południa na północ Europy. Tereny te zamieszkiwali Niemcy, Polacy, Węgrzy, Słowacy, Żydzi, Romowie, Rusini. Obecne były i są różne religie. Do dziś na rynkach małych miasteczek spotkać można obok siebie po kilka świątyń. Przykładem może być Kieżmark - 17-tysięczne miasto, gdzie w bliskiej odległości od siebie stoją kościoły ewangelicki, greko-katolicki, artykularny oraz katolicki. Dodajmy, że każda ze świątyń pochodzi innego okresu historycznego, a najstarsze budowle pamiętają czasy średniowiecza. Niegdyś miasta takie, jak Lubowla, Kieżmark, Lewocza stanowiły ważne ośrodki życia politycznego i kulturalnego. Dziś pozostałością po tamtych czasach są cenne zabytki - w tym gotyckie i renesansowe świątynie, kasztele i zamczyska. Na niewielkiej przestrzeni zamknął się intensywny i bogaty okres w historii.