Tatry Zachodnie

Tatry Zachodnie to bogactwo form i rzeźb; różnorodność w ukształtowaniu terenu, budowie geologicznej oraz roślinności. Nauczeni w szkołach regułki, ze „Tatry Wysokie zbudowane są z granitów, a Zachodnie z wapieni”, i że te ostatnie są bardziej łagodne w kształcie od Tatr Wysokich, poprzestajemy często na tym uproszczeniu, nie zdając sobie sprawy, że jest ono przekłamaniem.
Przede wszystkim zróżnicowana budowa geologiczna jest przyczyną wielkiego bogactwa form, kształtów oraz flory. Tatry Zachodnie nie są bowiem zbudowane wyłącznie z wapieni. Co więcej, spora część głównej grani zbudowana jest ze skał krystalicznych (przeobrażonych). Po polskiej stronie Tatr jedynie dolne ich partie zbudowane są ze skał osadowych, w tym m.in. wapieni i dolomitów. Na Czerwonych Wierchach znajdziemy z kolei „krystaliczne czapki”, a jeszcze dalej na wschód - całą „wyspę krystaliczną” Goryczkowej. Tatry Zachodnie są doskonałym przykładem na fakt, iż uproszczenia często powodują fałszywe wyobrażenia o danej rzeczy, zjawisku.
Kras i jego efekty, w tym jaskinie głębokie i wielkie jak katedry; ostre wysokogórskie granie Rohaczy i Trzech Kop stopniem trudności przypominające Orlą Per; wyjątkowy pod względem budowy geologicznej oraz porastającej go roślinności masyw Siwego Wierchu; Wąwóz Cieśniawy przypominający raczej Słowacki Raj niż Tatry - to tylko niektóre z bogactw Tatr Zachodnich. A jest ich znacznie więcej.
Na koniec kilka faktów.
Najwyższym szczytem Tatr Zachodnich jest Bystra - 2248 m.n.p.m. Znajduje się po słowackiej stronie gór.
Najwyższym szczytem w polskiej części Tatr Zachodnich jest Starorobociański Wierch - 2176 m.n.p.m. (po słowacku Klin).
W Tatrach Zachodnich znajduj się kilkaset jaskiń. Tylko w masywie Czerwonych Wierchów jest och ok. 200.
Najdłuższą jaskinią w Tatrach Polskich jest Wielka Śnieżna (23619 m). Znajduje się w masywie Czerwonych Wierchów. Jest drugą co do długości jaskinią w Tatrach. Najdłuższą jest Cień Księżyca w masywie Szerokiej Jaworzyńskiej (Słowackie Tatry Wysokie). Wielka Śnieżna jest także najgłębszą jaskinią w całych Tatrach (824 metry deniwelacji).
W Tatrach Zachodnich (w polskiej części gór) znajdują się wszystkie jaskinie udostępnione przez Tatrzański Park Narodowy do zwiedzania. Są to: Dziura, Mroźna, Mylna, Obłazkowa, Raptawicka, Smocza Jama. Tylko Jaskinia Mroźna jest oświetlona i pobiera się tam dodatkową opłatę za wstęp.